Projektmodellen

Campus Bindslevs Plads Projektværktøjet, er udviklet på baggrund af erfaringer fra tidligere tværgående læringslaboratorier mellem campuspartnerne omkring Campus Bindslevs Plads.

Siden 2014 har man, med fra støttet af Fonden Aarhus 2017, arbejdet med projektet “Rethink Læring”.

Projektet har fokuseret på at udvikle nye, kreative læringsforløb for elever, brugere og borgere.

Projektværktøjet her er et redskab, I kan bruge, når I skal udvikle, planlægge og evaluere et nyt, tværgående læringsforløb.

Klik på linket eller billedet for at åbne Campus Bindslevs Plads Projektværktøjet.