Læringsmål

På Campus Bindslevs Plads arbejder vi alle med en række læringsmål:

 

LÆRINGSMÅL ELEVER OG BRUGERE

– Det vil vi gerne lære eleverne og brugerne

 • SAMARBEJDSKOMPETENCER
  Mål: Eleverne og brugerne skal tilegne sig samarbejdsevner ved at kunne indgå i og/eller strukturere samarbejder med andre elevtyper, aldersgrupper og eksterne samarbejdspartnere.
 • AFPRØVE LÆRINGSRUM
  Mål: Vi vil skabe varieret undervisning ved at opnå erfaring med at arbejde med forskellige læringsrum.
 • FORMIDLINGSKOMPETENCER
  Mål: Eleverne og brugerne skal tilegne sig nye formidlingskompetencer og opnå erfaring med at skulle kommunikere på tværs af alder/klassetrin/institutioner/rum.

 

 

LÆRINGSMÅL MEDARBEJDERE

– Det vil vi selv gerne lære af projektet

 • NETVÆRK
  Mål: Vi vil skabe netværk mellem institutioner og medarbejdere ved at:
  a) opnå kendskab til hinanden og hinandens ressourcer og kompetencer
  b) bruge hinandens ressourcer og kompetencer i samarbejdsprojekter
 • TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER
  Mål: Elever og brugere skal opnå erfaring med at arbejde tværfagligt ved
  at kunne forstå og anvende flere fagligheder indenfor samme projekt, temaramme eller problemstilling.
 • VIDENSDELING
  Mål: Vi vil skabe nye tiltag for vidensdeling (idéer, kompetencer, metoder, læringsformer) og samarbejde
  i netværk på tværs af institutionerne.