Th. Langs Skole

”Th. Langs Skole skal være en tydelig undervisnings- og kulturinstitution, i tidssvarende fysiske rammer, hvor mennesker i fællesskaber trives og er nysgerrige, skabende og deltagende verdensborgere”. Det er vores vision, og som det fremgår, ønsker vi blandt andet at åbne os og se os selv i en større sammenhæng og gerne med læring, kreativitet og kultur i fokus, som projekt Campus Bindslevs Plads står for.

Th. Langs Skole er en privatskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse samt egen SFO. Skolen har eksisteret siden 1882, og de fleste bygninger er tegnet af arkitekt Anton Rosen. I indeværende skoleår er der ca. 360 elever. Skolen bygger på et værdigrundlag, hvor der lægges vægt på, at eleverne gennem alsidig og varieret undervisning bliver dygtige og selvstændigt tænkende. Eleverne udfordres gennem mange forskellige udtryksformer, kropsligt og æstetisk. Fantasi, kreativitet og skabende virksomhed er vigtige elementer i elevernes læreprocesser. Vi arbejder bevidst med at styrke elevernes selvværd, vi lytter til dem og opdrager dem til at forstå sig selv som en del af en større helhed.

Th. Langs Skole har tradition for at samarbejde med private virksomheder og andre institutioner, hvilket vi har mulighed for i dette projekt. Vi håber, at vi får lavet et attraktivt samlingssted og et endnu bedre og aktivt studiemiljø. Institutionerne tilsammen råder over unikke indendørsfaciliteter, men vi mangler et godt udendørsareal. Og her er det jo en glæde at kunne fortælle at HF/VUC og os i fællesskab er ved at forny hele vores skolegårdsareal, som jeg i den grad også tænker ind i vores fælles projekt. Ud over de fysiske rammer findes der et væld af kompetencer, som vi håber på, at vi gensidigt kan udnytte og som kan være med til at skabe synergi, hvor alle medarbejdere kan få lov til at udvikle sig.

Tine Kristiansen, Skoleleder, Th. Langs Skole