TH. LANGS HF & VUC

Det er med stor glæde og entusiasme, at TH. LANGS HF & VUC indgår i samarbejdet med de omkringliggende institutioner på tværs af den gamle markedsplads, Bindslevs Plads. Som de andre projektpartnere ønsker vi at gentænke den gamle markedsplads til en moderne dynamisk arena for udveksling af viden, erfaring og metoder til at løse fremtidens problemstillinger. På den nye markedsplads skal vi handle med læring, kreativitet og kultur.

Vi ønsker et tværfagligt studiemiljø, der kan udvide de studerendes forståelseshorisont, samt inspirere til handling og entreprenørskab med den viden de samler ind på de forskellige uddannelser. Vi ser netop samarbejdet omkring ny læring, som kernen i projektet, og den læring kræver helt nye og anderledes rammer, for at kunne udfolde sig. De rammer skal Campus Bindslevs Plads udgøre i fremtiden. Vi får et virvar af mennesker, der bliver og udgør hjertet i studiemiljøet med afsæt i kreativitet, læring og kultur. Den vigtige grundsten og vigtigste ressource i dette arbejde med at skabe et nyt aktivt fællesskab er vores medarbejdere på de enkelte institutioner.

Først når de i tæt samspil med de studerende bliver aktive, ja så lever Campus Bindslevs Plads. Campus Bindslevs plads bliver et unikt samlingssted, hvor fællesskab og vidensdeling, innovation og nærhed bliver omdrejningspunktet – det bliver deres sted og stedet, hvor man bare skal mødes i Silkeborg og være med til at sætte præget på sit studieliv. Vi forestiller os at vi i langt højere grad bruger hinanden spidskompetencer i forbindelse med tværfaglige projekter. Vi drømmer om et moderne læringsmiljø hvor alle typer af elever/studerende og kursister kan mødes og videndele, lave fælles oplæg – føre projektarbejdet ud i livet. At vi i langt højere grad tænker hinanden ind i planlægningen af fælles faglige arrangementer, der går på tværs af institutionerne og aktiviteter.

Vi glæder os desuden til at samarbejde med andre europæiske institutioner, der ligesom os har kreativitet, innovation og kultur som drivere for læring.

Nanna Skulvad, Rektor, TH. LANGS HF & VUC