Silkeborg Business College

Silkeborg Business College har siden 1892 været en markant del af livet på Bindslevs Plads og har i hele perioden bidraget aktivt til udviklingen af Silkeborg. Derfor er det naturligt, at vi som skole går ind i samarbejdet omkring Campus Bindslevs Plads. Vi har for to år siden taget det første skridt til at vende os mod pladsen ved at fjerne et hus så vi kunne få officiel indgang mod Bindslevs Plads. Skolen huser i dag HANDELSGYMNASIET, hvor ca. 700 unge tager en gymnasial uddannelse over 3 år, som kvalificerer dem til at læse videre. Derudover har HANDELSSKOLEN – HG – ca. 500 elever på erhvervsuddannelsen, som er en vekseluddannelse med et 2-årigt grundforløb på skolen efterfulgt af praktik i en virksomhed inden for detail, kontor, finans eller lign. i et 2-årigt hovedforløb.

Vi tror på, at samarbejdet omkring Campus Bindslevs Plads vil skabe et spændende fælleskab omkring læring, kreativitet og kultur, som vil styrke alle institutionerne omkring pladsen. Innovation er et af vores fokusområder på skolen, og vi tror på, at vi sammen kan blive endnu mere innovative og skabe et spændende miljø på Bindslevs Plads præget af aktivitet det meste af døgnet.

Vi vil bidrage aktivt til at drømmen om fællesarealer, der byder på innovative og fleksible løsninger centreret omkring læring, kreativitet og kultur til glæde og gavn for vores elever, medarbejdere, det lokale erhvervsliv men især unge borgere i Silkeborg.

Torben Jessen, Direktør, Silkeborg Business College