Projekt Ny Læring

Udviklingsprojektet Ny Læring løber fra jan. 2015 og frem til juni 2016. Projektet er finansieret med 1.040.000 kr. fra Undervisningsministeriet, Kulturstyrelsen og projektpartnerne.

Projektet udføres af en række biblioteker i Region Midt (Silkeborg, Herning og Aarhus) i samarbejde med Syddansk Universitet, Gyldendal Uddannelse og lokale uddannelsesinstitutioner; for Silkeborg Biblioteks vedkommende samarbejdes der med Th. Langs HF & VUC og Silkeborg Business College.

Projekt Ny Læring er et samarbejde, der mødes i et fælles ønske om at udvikle nye læringsformer på tværs af organisationer, som alle arbejder med læring, formidling og dannelse som kerneområde. Målgruppen er unge fra grundskolens overbygning og gymnasieskolen.

Målet med Projekt Ny Læring er bl.a. at skabe nye, fælles læringforløb, som trækker på de bedste erfaringer og de nyeste trends fra biblioteks/skole/forlagsverdenen – til glæde for eleverne.
Forløbene bliver – sammen med en række andre forløb fra hele landet – publiceret med opgaver, tekster, videoguides, digitale devices m.m. på Gyldendal Uddannelse

Projektleder på Ny Læring er gymnasielektor, biblioteksformidler og lærebogsforfatter Cecilie Laskie