Vision

 Visionen er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende, ansatte og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur.

Dermed klædes brugerne bedre personligt og fagligt på til at leve og arbejde i en omskiftelig og global verden end de gør idag.

Campus Bindslevs Plads i centrum af Silkeborg er en dynamisk og kreativ markedsplads, hvor Silkeborg Kommune og 7 uddannelses- og kulturinstitutioner både gentænker, udvikler og samskaber bydelens funktioner og partnernes roller i et fremtidigt permanent partnerskab.

Fra 2014 til 2017 har campuspartnerne gennemført flere store strategiske udviklingsprojekter med hinanden, hvor der er blevet eksperimenteret med at udveksle idéer, viden, perspektiver og arbejdskulturer med to formål. For det første har vi arbejdet med at blive klogere på, hvordan vi kan styrke samarbejdet på tværs af campuspartnerne. For det andet har vi, og fortsætter vi med at gentænke gamle undervisningsformer til nye, så det bliver sjovere at gå i skole, og dermed lære mere.

I august 2017 har vi åbnet et nyt, kreativt og fælles læringsmiljø på ca. 1500 m2 for at understøtte fremtidens læringsformer. Under bygningen er der anlagt en parkeringskælder i to dæk, så vi samtidig får skabt plads til nye og spændende byrumsarealer til kulturelle aktiviteter på Bindslevs Plads.

Vi glæder os til at byde alle velkommen i CampusHuset.