Th. Langs Skole

”Th. Langs Skole skal være en tydelig undervisnings- og kulturinstitution, i tidssvarende fysiske rammer, hvor mennesker i fællesskaber trives og er nysgerrige, skabende og deltagende verdensborgere”. Det er vores vision, og som det fremgår, ønsker vi blandt andet at åbne os og se os selv i en større sammenhæng og gerne med læring, kreativitet og kultur i fokus, som projekt Campus Bindslevs Plads står for.

Th. Langs Skole er en privatskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse samt egen SFO/Klub. Skolen har eksisteret siden 1882, og de fleste bygninger er tegnet af arkitekt Anton Rosen. Der går omkring 400 elever på skolen.

Th. Langs Skole bygger på et værdigrundlag, hvor der lægges vægt på, at eleverne gennem alsidig og varieret undervisning bliver dygtige og selvstændigt tænkende. Eleverne udfordres gennem mange forskellige udtryksformer, kropsligt og æstetisk. Fantasi, kreativitet og skabende virksomhed er vigtige elementer i elevernes læreprocesser. Vi arbejder bevidst med at styrke elevernes selvværd, vi lytter til dem og opdrager dem til at forstå sig selv som en del af en større helhed.

Th. Langs Skole har tradition for at samarbejde med private virksomheder og andre institutioner, hvilket vi har mulighed for i dette projekt. Der er nu lavet et attraktivt samlingssted og vi håber, at vi kan være med til at få skabt et endnu bedre og aktivt studiemiljø. Institutionerne tilsammen råder over forskellige indendørsfaciliteter, som vi bruger og låner af hinanden. Men med Campushuset og de udendørsfaciliteter, vi får, vil der være helt unikke muligheder for at udfolde læring i et kreativt miljø.

Ud over de fysiske rammer findes der et væld af kompetencer hos partnerne, som vi gensidigt kan drage nytte af, og som kan være med til at skabe synergi, hvor alle medarbejdere kan få lov til at udvikle sig.

Jeg forventer læring udfoldet i helt nye former – dette gælder på alle niveauer i organisationen, hos vores elever, hos vores medarbejdere og på ledelsesniveau.

Tine Kristiansen, Skoleleder, Th. Langs Skole