TH. Langs HF & VUC

TH. LANGS HF & VUC udbyder uddannelse til unge og voksne i form af HF og HF enkeltfag og som både dag- og aftenundervisning. Institutionens historie udspringer i 1882, og den er dermed en af byens ældste.

Det er med stor glæde og entusiasme, at TH. LANGS HF & VUC samarbejder med de omkringliggende institutioner på tværs af den gamle markedsplads, Bindslevs Plads. Vi ser den gamle markedsplads som en moderne dynamisk arena for udveksling af viden, erfaring og metoder til at løse fremtidens problemstillinger. På den nye markedsplads handler vi med læring, kreativitet og kultur.

Vi ønsker det tværfaglige studiemiljø, der udvider de studerendes forståelseshorisont samt inspirerer til handling og entreprenørskab med viden fra de forskellige uddannelser. Vi ser netop samarbejdet omkring ny læring som kernen i Campus Bindslevs Plads, og den læring kræver nye og anderledes rammer for at kunne udfoldes. De rammer giver Campus Bindslevs Plads. Her har vi et virvar af mennesker, der udgør hjertet i studiemiljøet med afsæt i kreativitet, læring og kultur. Den vigtige grundsten og vigtigste ressource i dette nye, aktive fællesskab er vores medarbejdere på de enkelte institutioner. Når disse medarbejdere i tæt samspil med de studerende bliver aktive, ja så lever Campus Bindslevs Plads.

Campus Bindslevs Plads er et unikt samlingssted, hvor fællesskab og vidensdeling, innovation og nærhed er omdrejningspunktet – det er stedet, hvor de studerende mødes i Silkeborg og selv præger deres studieliv. Her kan vi i høj grad bruge hinandens spidskompetencer i forbindelse med tværfaglige projekter. Vi ser et moderne læringsmiljø, hvor alle typer af elever/studerende og kursister mødes og videndeler, laver fælles oplæg – fører projektarbejde ud i livet. Vi kan således tænke hinanden ind i planlægningen af fælles, faglige arrangementer, der går på tværs af institutioner og aktiviteter.

Vi glæder os desuden over at samarbejde med andre europæiske institutioner, der ligesom os har kreativitet, innovation og kultur som drivere for læring.

TH. LANGS HF & VUC