College360

College360 er Silkeborgs nye erhvervsskole og erhvervsgymnasium – en fusion mellem Silkeborg Business College og Teknisk Skole Silkeborg. Vi tilbyder et bredt udbud af ungdomsuddannelser inden for håndværk, science, økonomi, markedsføring og sprog. Desuden tilbyder vi efteruddannelse igennem KompetenceSilkeborg, så byens virksomheder har kompetente medarbejdere nu og i fremtiden.

College360 er kendetegnet ved vores mange forskellige uddannelser af høj kvalitet i et inspirerende studiemiljø, hvor den enkelte elevs trivsel og udvikling er i centrum. Med Campus Bindslevs Plads får skolen en ekstra tangent at spille på for netop at skabe det inspirerende, kreative studiemiljø, hvor nye tanker får plads og rum til at udvikle sig.

  • Vi vil være med til at skabe et fedt studiemiljø i midtbyen med aktivitet det meste af døgnet præget af fælleskab og mangfoldighed.
  • Vi vil bidrage til at skabe mere spændende læring for flere. Vi gentænker gamle undervisningsformer til nye, så den enkelte elev oplever variation og større læring.
  • Vi bidrager til at udvikle fleksible faciliteter og fællesarealer, hvor samspillet mellem læring, kreativitet og kultur skaber værdi for vores elever.
  • Vi tror på, at samarbejde og netværk skaber synergi og åbner verden. Derfor ønsker vi et stærkt samspil med andre uddannelsesinstitutioner, organisationer, erhvervslivet og vores by.

Siden 1892 har det været mulig at tage en merkantil uddannelse i nærheden af Bindslevs Plads og dermed har skolen været en markant del af livet omkring pladsen. I hele perioden har skolen bidraget aktivt til udviklingen af Silkeborg, og derfor falder det os naturligt at være en del af Campus Bindslevs Plads. I 2011 tog vi det første skridt mod at vende os mod pladsen, da vi fjernede en bygning og dermed fik officiel indgang fra Bindslevs Plads.

Campus Bindslevs Plads skaber et spændende fælleskab omkring læring, kreativitet og kultur, som styrker alle institutionerne omkring pladsen. Innovation er et fokusområde for College360 i form af fag, arbejdsmetoder, tankegang osv., og vi tror på, at sammen bliver vi endnu mere innovative, da vi på den måde udveksler idéer, viden, perspektiver og arbejdskulturer. Dermed står vi sammen om at skabe det spændende miljø på Bindslevs Plads, der er præget af aktivitet det meste af døgnet.

Vi bidrager desuden aktivt til de fællesarealer, der byder på innovative og fleksible løsninger centreret omkring læring, kreativitet og kultur til glæde og gavn for vores elever, medarbejdere, det lokale erhvervsliv, men især unge borgere i Silkeborg.

College360