Silkeborg Bibliotekerne

Silkeborg Bibliotek er over 100 år gammelt og består i dag af hovedbiblioteket i Silkeborg og mindre biblioteker i oplandsbyer. Desuden er Silkeborg Arkiv og Medborgerhuset i Silkeborg også en del af Silkeborg Bibliotekerne. Hovedbiblioteket har 300.000 besøgende om året, hvilket vidner om, at biblioteket i høj grad er et levende sted i byen, der benyttes aktivt af mange borgere.

Biblioteket befinder sig i det folkeoplysende spændingsfelt, som opstår i en cocktail, hvor ingredienserne hedder læring, kreativitet og kultur. Det er netop den cocktail, vi byder ind med i det forpligtende partnerskab, som Campus Bindslev Plads er. På den måde gør vi op med den klassiske institutions ønske om at være en velafgrænset silo og anerkender i stedet det faktum, at fremtiden og vores egen forudsætning ligger i viljen til samarbejde.

Samarbejdet på Campus Bindslev Plads består af stærke crossovers imellem dannelse, læring, kreativitet og kultur. Biblioteket gir den en spand kul, mens vi sammen med brugerne og de andre partnere gør Campus Bindslevs Plads til den smeltedigel, som rammesætter og understøtter mødet imellem mennesker, visdom, institutioner, kompetencer, by og erhvervsliv.

Silkeborg Bibliotekerne