Den Kreative Skole

Den Kreative Skole er en kommunal kulturskole, der tilbyder undervisning i musik, dans, drama, billedkunst og forfatterspor til alle borgere i Silkeborg Kommune uanset alder.

Den Kreative Skole har undervisning lokalt på 16 skoler rundt om i kommunen og i egne bygninger på Bindslevs Plads. Skolen har som sin kerneopgave at tilbyde undervisning til børn, unge og ældre i hele Silkeborg Kommune og at skabe muligheder for at etablere større fællesskaber og samspil mellem fag samt undervisning af talentfulde elever på tværs i kommunen. Den Kreative Skole har hjemme på Bindslevs Plads, hvorfra skolens virke organiseres og her tilbydes aktiviteter, der ikke kan realiseres i andre lokale miljøer. Skolens ledelse og bestyrelse er opmærksomme på den lokale forankring og har fokus på styrkelse af det lokale miljø.

Som skole mener vi, at man som barn, ung, voksen og ældre kan vandre over Campus Bindslevs Plads fra skole, kulturinstitution, ungdomsuddannelse og spillested virtuelt såvel som i det virkelige liv og opleve en sammenhæng og synergi, der driver læring og kultur på tværs af den smukke og på overfladen fredelige plads. Under de grønne plæner hviler en p-plads med plads til alle vore medarbejderes og besøgendes køretøjer, og i årets løb er pladsen scene for, hvad der rører sig af liv i byen, både på institutionsplan og i et blomstrende foreningsliv.

Campus Bindslevs Plads er vinduet til et mangfoldigt kulturliv på tværs af offentlige og private skel, hvor etablerede institutioner og foreningsdrevne virksomheder sammen bidrager til en høj grad af egen kultur – en kultur, der skabes af deltagernes egen aktivitet. Går vi sammen og formår vi at bevare en åbenhed i vores virke, fungerer pladsen som et epicenter for om ikke vulkansk, så dog sprudlende aktivitet fra såvel skaterdrengen over it-nørden til Søren Kirkegaards-eksperten samt alle andre grene af et rigt og frodigt kultur- og læringsliv.

Den Kreative Skole