Værtsorganisation

Bibliotekschef Lars Bornæs labo@silkeborgbib.dk

Silkeborg Kommune er værtsorganisation, og organisatorisk er funktionen som vært forankret i Silkeborg Bibliotekerne,
som derfor administrerer fysiske og logistiske rammer for driften af CampusHuset med udgangspunkt i husordenen.

Bibliotekschefen er ansvarlig for Campus-bygningens driftsøkonomi og er ansættende myndighed for Campuskoordinatoren
og øvrige medarbejdere til driften af CampusHuset.