Den Politiske Følgegruppe

Den politiske følgegruppe skal sikre økonomien samt den politiske stabilitet og opbakning bag Campus Bindslevs Plads. Gruppen består af udvalgsformænd fra hhv. børne- og ungeudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og af formænd fra de private campuspartneres bestyrelser. Formanden for den politiske følgegruppe vælges mellem de siddende udvalgsformænd, og gruppens sekretær er et medlem af Silkeborg Kommunes direktion.

  • Gitte Willumsen (V), Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  • Søren Kristensen (S), Formand for Børne- og Ungeudvalget
  • Viggo Thinggård, Næstformand for bestyrelsen, College360
  • Peter Lykke-Olesen, Bestyrelsesformand, TH. LANGS HF & VUC
  • Gorm Truelsen, Bestyrelsesformand, Th. Langs Skole
  • Hanne Ahrens, Direktør, Silkeborg Kommune (sekretær)