Campusrådet

Campus Bindslevsplads og CampusHuset ledes af ‘Campusrådet’.

Campusrådet består af et fast medlem fra hver partner/organisation, og rådet fastlægger overordnede rammer, strategier, økonomi, årsplaner, optagelse af nye partnere etc. for Campus Bindslevs Plads. Medlemmerne har forhandlingskompetence og skal således afstemme større økonomiske beslutninger med deres organisations respektive ledelse og bestyrelse.

Formandskabet for rådet går på tur blandt medlemmerne og varetages for et år ad gangen, og den siddende formand har ansvaret for at føre Campusrådets beslutninger ud i livet. Næstformanden for rådet er altid bibliotekschefen, og sekretæren er den Campuskoordinatoren af Campus Bindslevs Plads.

Når Campusrådet behandler overordnede spørgsmål, som f.eks. næste års budget, vil kommunale partnere endvidere være repræsenteret ved de involverede afdelingschefer samt den direktør, der er sekretær i den politiske følgegruppe. Disse skal deltage i mindst to møder årligt.

Strategiske opgaver for Campusrådet

  • Godkender strategien
  • Følger løbende op på strategien
  • Afsætter økonomiske ressourcer overfor Aktivitetsudvalget
  • Danner strategisk Forum sammen med Aktivitetsudvalget
  • Kan nedsætte udvalg (f.eks. inventarudvalg)

Campusrådet udgøres aktuelt af:

Tine Kristiansen, Skoleleder, Th. Langs Skole (formand)
Lars Bornæs, Bibliotekschef, Silkeborg Bibliotekerne & Medborgerhuset (Næstformand)
Lars Buchholt Kristensen, Ungdomsskoleinspektør, Silkeborg Ungdomsskole
Nanna Skulvad, Rektor, Th. Langs HF & VUC
Anne Lynggaard Vinther, Sektionsleder, Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune