Campuskoordinator

Campuskoordinator Mette Ladegaard Laursen skal understøtte det tværgående dynamiske og kreative læringsmiljø og sørge for den daglige ledelse af CampusHuset herunder flg.:

• Understøtte lærings- og public-serviceaktiviteterne i CampusHuset
• Facilitere dialogen mellem Campus-partnerne i forhold til at få den bedste og mest smidige anvendelse af CampusHuset inden for de aftalte rammer.
• Understøtte – og medvirke til at øge – dannelse af Campus-netværk
• Udarbejde en husorden og sørge for at den efterleves
• Ansvar for at bookning af lokaler og faciliteter i CampusHuset foregår korrekt.
• Koordinering og planlægning af logistik i forbindelse med afvikling af årsplanen.