Aktivitetsudvalg

Det er aktivitetsudvalgets rolle at skabe en sammenhængskraft mellem den ”styrende” og den ”udførende” del på tværs af de forskellige partnerinstitutioner.
Aktivitetsudvalget er den ”lim”, som sikrer sammenhængskraften.

Aktivitetsudvalgets opgaver
Aktivitetsudvalgets opgaver er primært af ledelsesmæssig karakter. Aktivitetsudvalget varetager opgaver, som vedrører såvel undervisning som fritids- og kulturaktiviteter. Det kan dreje sig om f.eks.

• Videndeling på tværs af institutioner
• Evaluering/opsamling, hvor det giver merværdi (kerneaktiviteter, strategiske aktiviteter, begivenheder)
• Monitorering af aktivitetsniveau i samarbejde med koordinator
• Koordinering af aktiviteter (årshjul og kalender)
• Initiativpligt i forhold til aktiviteter
• Tildeling af medarbejderressourcer fra egen institution til forskellige aktiviteter
• Brugerinddragelse overfor Ambassadørerne
• Vurdering af hvilke aktiviteter, der skal have økonomiske tilskud

Medlemmer af Aktvitetsudvalget:

Aktivitetsudvalgets medlemmer rekrutteres fra de enkelte partnere. Det er vigtigt, at medlemmerne har kompetence til at træffe beslutninger på vegne af de partnere, de repræsenterer. Derfor vil det være ledere med personale og/eller økonomisk ansvar:

Mette Ladegaard Laurser (Campuskoordinator)
Jens Ditlev Hansen (College360, HHX)
Peter Grønlykke (College360, HTX)
Inge Kring (BIB)
Jakob Kleist (Th. Langs Skole)
Jette Mikkelsen (Fab. Lab og folkeskolen)
Niels Greibe (TH LANHS HF & VUC)
Søren Wad (Den Kreative Skole)
Erik Poulsen (Ungdomsskolen)