Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget (ATU)

Det er aktivitetsudvalgets rolle at skabe en sammenhængskraft mellem den ”styrende” og den ”udførende” del på tværs af de forskellige partnerinstitutioner.

ATU er den ”lim”, som sikrer sammenhængskraften og er operationelle.

Aktivitetsudvalgets opgaver

 • Videndeling på tværs af institutioner
 • Evaluering/opsamling, hvor det giver merværdi (kerneaktiviteter, strategiske aktiviteter, begivenheder)
 • Monitorering af aktivitetsniveau i samarbejde med koordinator
 • Koordinering af aktiviteter (årshjul og kalender)
 • Initiativpligt i forhold til aktiviteter
 • Sikre gennemførsel af aktiviteter
 • Tildeling af medarbejderressourcer fra egen institution til forskellige aktiviteter
 • Tæt samarbejde med ambassadører
 • Vurdering af hvilke aktiviteter, der skal have økonomiske tilskud
 • Koordinator er sekretær/ordstyrer på møderne
 • ATU aftaler mødefrekvens ved skoleårets start

Medlemmer af Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalgets medlemmer rekrutteres fra de enkelte partnere. Det er vigtigt, at medlemmerne har kompetence til at træffe beslutninger på vegne af de partnere, de repræsenterer. Derfor vil det være ledere med personale og/eller økonomisk ansvar:

Mette Ladegaard Laursen (Campuskoordinator)
Jens Ditlev Hansen (C360, HHX)
Peter Grønlykke (C360, HTX)
Heidi Aistrup (Silkeborg bibliotek)
Allan Skovborg Gert (Th. Langs Skole)
Jette Mikkelsen (Fab. Lab og folkeskolen)
Vivi Madsen (TH LANGS HF & VUC)
Søren Wad (Den Kreative Skole)
Erik Poulsen (Ungdomsskolen)