Åbningsfestival

Lørdag 9. september var den officielle og længe ventede åbningsdag for CampusHuset, og det var en festdag for alle, der deltog. Selve dagen blev fejret med officiel åbningsceremoni, street food, musik, dans, latter og sang, bl.a. husets helt egen sang ”Under samme tag”.

Herefter fulgte en uges åbningsfestival, hvor alle interesserede havde mulighed for at komme ind i CampusHuset og opleve rundvisning, udstillinger, workshops og meget mere og dermed blive klogere på, hvad huset kan tilbyde.

Åbningsfestivalen blev afsluttet med en åbningskonference torsdag og fredag, hvor deltagerne gennem oplæg og praktiske workshops fik et indblik i, hvordan samarbejdet mellem campuspartnerne er vokset, og hvordan campus-ånden har fået liv.

Dermed fik vi åbnet CampusHuset på festlig og faglig vis, og startskuddet er nu gået til en fremtid med kreativ læring på Campus Bindslevs Plads.

Konferencens to keynote speakers:

LENE TANGAARD – Kreative læringskulturer i praksis
Mange organisationer har de seneste år satset kraftigt på at skabe mere dynamiske læringskulturer, men der er stadig udfordringer med for alvor at få organisationskulturer og praksisser til at være medspillere i processen. I Lenes oplæg inddrages eksempler fra en række af hendes aktuelle forskningsprojekter, hvor integration af læring og kreativitet i hverdagen er et nøgleord. Hvordan arbejder succesfulde uddannelsesinstitutioner eksempelvis med partnerskaber, med at få drift og læringskultur til ikke at modarbejde hinanden, med ritualer og med tillidsbaserede ’kontrakter’, der sikrer engagement og kontinuitet over tid? Hvilken slags foretagsomme fællesskaber ser ud til at gøre en forskel?

Lene Tanggaard er Cand. Psych., Ph.d. og professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Viceinstitutleder og leder af Center for Kvalitative Studier. Hun er blandt andet forfatter til bogen LÆR, i samarbejde med Tue Juelsbo (2015) og Opfindsomhed fra 2014. I 2016 udkom hendes bog FAQ – kreativitet og hun er sammen med Malene Friis Andersen på vej med bogen Tæller vi det, der tæller – om standardisering og kvantificering i arbejdslivet. Lene er vejleder for adskillige Ph.d.-projekter med kreativitet og innovation i praksis som omdrejningspunkt, og hun er udover sit forskningsmæssige virke også rådgiver for en række innovative projekter i kommuner, regioner og virksomheder.

LARS GEER HAMMERSHØJ – Om dannelse og kreativitet
I sit inspirerende oplæg vil Lars Geer Hammershøj argumentere for at kreativitet kan forstås med udgangspunkt i dannelse. For at fremme kreativitet skal begrebet identificeres.

Hammershøjs bud er, at kreativitet kan forstås som en dannelses-problematik, der involverer både overskridelsesprocesser og afgørelsesprocesser, der begge muliggør skabelsen af den nye og relevante idé. Det handler på den ene side om at overskride den eksisterende tænkning og på den anden side om at afgøre, hvilke nye kombinationer, der er relevante og brugbare og hvilke der ikke er. Dermed adskiller kreativitet sig fra almindelig tænkning ved at fokusere på kombinationen af normalt adskilte elementer.

For at være kreativ må man derfor kende til eller lade så mange forskellige perspektiver som muligt mødes fx gennem partnerskaber. I disse møder er det afgørende, hvordan man forholder sig til andres idéer, hvilket er en dannelsesproblematik.


De tre faglige spor: