Historie

”Lad livet præge rammen”

Med Campus Bindslevs Plads har partnerne indgået et gensidigt forpligtende samarbejde, der fremover skal sikre liv, kreativitet og læring på pladsen og i CampusHuset. Lars Bornæs, Bibliotekschef for Silkeborg Bibliotekerne, har været med siden dengang Campus Bindslevs Plads bare var en idé og hverken havde sit nuværende navn eller nogen fysisk form. Her kommer han med historien om samarbejdets og CampusHusets tilblivelse.

Af Maria Louise Christensen

Hvornår opstod idéen om Campus Bindslevs Plads?

Det er vel 6-7 år siden. Men i virkeligheden er det mere interessant, at det begyndte med en tanke om, at Kulturinstitutionerne omkring Bindslevs Plads – det vil sige Biblioteket, Den Kreative Skole og Medborgerhuset, som dengang var sin egen institution – ville intensivere samarbejdet. Rent konkret tog idéerne form som Kuben, en kubeformet bygning, der skulle forbinde vores tre institutioner med en fælles reception, studielokaler og sammenlagt administration.” Kulturinstitutionerne omkring Bindslevs Plads havde dengang diverse ad hoc-samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutionerne, men ikke på samme forpligtende måde, som det gør sig gældende i dag.

Lars Bornæs fortæller, at det var kulturinstitutionerne som på et tidspunkt selv bankede på hos uddannelsesinstitutionerne. I første omgang hos Silkeborg Handelsskole (College 360, red.) og Th. Langs Skole, der heldigvis også kunne se en fremtid i samarbejdet. ”Men i virkeligheden kendte vi ikke rigtig hinanden dengang, så de første mange gange vi mødtes, kom vi til bordet med hver vores dagsorden”, husker Lars og tilføjer ”jo mere vi talte sammen, desto mere enige blev vi dog om en fælles retning”. I december 2012 så et såkaldt baggrundsnotat derfor dagens lys. Her udtrykte samarbejdspartnerne hvilke fælles tanker og ønsker, der lå til grund for det dengang spæde, forpligtende samarbejde. ”Da uddannelsesinstitutionerne kom med, blev dagsordenen lynhurtigt en helt anden”, fortæller Lars Bornæs, ”ret hurtigt opstod nu idéen om, at vi gennem et tættere samarbejde kunne få et særligt udbytte ud af koblingen mellem læring, kreativitet og kultur”

Med Silkeborg Kommunes Analyse & Udviklingsafdeling blev der i 2013 lavet en reel organisering af samarbejdet. Diskussionerne blev herefter mere seriøse, erindrer Lars Bornæs. ”Vi turde diskutere hvad vi egentlig ville sammen. Til sidst kunne vi svare på det i korte overskrifter, som vi alle kunne uddybe, hvordan vi kunne bidrage til, fx ”Flere skal lære mere”, og vi følte os også i højere grad som del af en by-dagsorden; vi ville skabe nyt liv i midtbyen.” De mange spændende diskussioner førte til en fælles dagsorden, som langsomt pegede på et ønske om et nyt fælles sted, hvor visionen kunne bo og udfolde sig. ”Set med biblioteksbriller gik det hele op i en højere enhed, da det blev tydeligt, at visionen for partnerskabet gik rigtig godt i spænd med visionen for det moderne folkebibliotek”, tilføjer Lars Bornæs.

Det Jornske i Campus

Det er svært at sige Silkeborg uden at sige Asger Jorn, og Lars Bornæs peger netop på, at Campus-partnerne i processen har været indirekte inspirerede af Jorns tanker om kreativitet og rammer. På en arkitekturkonference i 1947 skulle Jorn have udtalt sig således om fastlæggelse af rammer: ”Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer. Lad os begynde med det, der skal indrammes. Lad rammen elastisk følge udviklingen i denne tilværelses manifestationer, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet.” Trods de mellemliggende år, rammer udtalelsen ned i hjertet af arbejdet med afklaring og udfoldelse af meningen med Campus Bindslevs Plads. Med midler fra Aarhus2017 har partnerne siden 2014 kunnet øve sig på Campus i læringslaboratorierne. Campus Bindslevs Plads fik tildelt midler fra Aarhus2017 som strategisk projekt, dvs. som et projekt der havde brug for økonomiske midler til at øve sig og skabe et rodnet, det kan vokse videre fra efter Kulturhovedstadsåret. Med projekteringen og nu opførelsen af Campus-huset er partnerne naturligt på et sted i samarbejdet, hvor der bliver talt en hel del mere om rammer end tidligere. CampusHuset er netop ét af de ben, det forpligtende samarbejde i Campus Bindslevs Plads står på, mens de organisatoriske rammer og den bindende samarbejdsaftale er det andet. ”Og så er der selvfølgelig alt det, som vil udvikle sig i mellemrummene”, pointerer Lars Bornæs.

Hvordan afspejler Campus Huset visionen og samarbejdet?

”I virkeligheden afspejler bygningen tydeligt tankerne om læring, kultur og kreativitet – den understøtter det indhold, der skal skabes og giver samtidig plads til, at det kan udvikle sig”, fortæller Lars Bornæs og peger på et sted i bygningen, hvor visionen særligt vil kunne udfolde sig i praksis: ”Når jeg sidder på trappen, kigger mod scenen og ser bordene blive kørt ned fra loftet, så går det hele op i en højere enhed; her er der plads til alle de typer udfoldelse, som allerede på nuværende er en del af samarbejdet, og der er plads til, at bygningen kan tage form efter nye samarbejdsformer, vi ikke kan udtænke endnu.”