Ny campusbygning

Pages from 20150407_præsentation_IPU_dispositionsforslag-2_Page_31

Den nye campusbygning er 1450 m2 i to plan, hvoraf grundarealet udgør ca. 1000 m2.

Den nye campusbygning bygges sammen med Silkeborg Bibliotek på Bindslevs Plads. Det øgede brugerfokus og de mange meget forskelligartede aktiviteter medfører derfor et behov for en ny model for biblioteket som rum. Vidensamfundets bibliotek omfatter dels et sammenhængende digitalt bibliotek og dels lokale fysiske biblioteker, der spiller en mere aktiv rolle i at sikre, at de danske viden- og oplevelsesressourcer udnyttes bedst muligt, bl.a. gennem læringsaktiviteter.

Spørgsmålet er, hvordan oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet bedst fremmes under disse vilkår. Svaret på denne udfordring er en ny model for biblioteksbetjening, som beskrives som vidensamfundets bibliotek. 4 rumsmodellen beskriver bibliotekets funktioner gennem en opdeling i henholdsvis et inspirationsrum, et læringsrum, et møderum og et performativt rum. Det er især samspillet mellem funktionerne, f.eks. oplevelse og læring, som er interessant. Sammen med tankerne omkring en markedsplads, er 4 rumsmodellen anvendt som udgangspunkt for vores tænkning og design af det nye læringsmiljø i campusbygningen.

Campusbygningen rummer en række nye og spændende funktioner, der tilsammen skaber de fysiske rammer for et dynamisk og kreativt læringsmiljø. Det betyder fx at det centrale rum, Torvet, kan opdeles i flere mindre rum og størrelser alt efter hvad man drømmer om at foretages sig. At bygningen er dynamisk betyder også, at selvom et bestemt rum er tiltænkt én primær funktion, så kan der nemt flyttes vægge og interiør, så funktionen faktisk udvides til flere rum, når behovet opstår. Det betyder også, at der kan arbejdes med forskellige ting i forskellige rum eller i samme rum på samme tid. Som det sidste kan man ved et dynamisk læringsmiljø forstå, at aktiviteterne generelt er af højere puls og af en anden karakter, end at sidde stille på en stol og læse i en bog.

Udover dynamisk, så er læringsmiljøet også kreativt indrettet. Det betyder, at de forskellige rum og funktioner har flere farver, forskellige materialer og at døre, interiør og udstyr bliver kreative løsninger, der samlet set skal bryde med en ellers almindelig opfattelse af hvordan almindelige undervisningslokaler indrettes, og hvad man som elev, studerende og medarbejder kan foretage sig der.

Silkeborg Kommune ejer den nye campusbygning på samme måde, som Silkeborg Kommune fx også ejer Silkeborg Bibliotek, Medborgerhuset og Den Kreative Skole. Til gengæld så deler Silkeborg Kommune og campuspartnere udgifterne til driften af bygningen, og de udvikler løbende campusmiljøet i fællesskab med hinanden.

4 rumsmodellen, Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard-Rasmussen 2009
4 rumsmodellen, Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard-Rasmussen
2009