Dannelse og oplysning

Heartbeat 1 med temaet ‘Dannelse og oplysning’

Et Heartbeat er en koordineret samarbejdsøvelse, der gennemføres på tværs af de 7 uddannelses- og kulturinstitutioner i fællesskabet Campus Bindslevs Plads – ofte i samarbejde med eksterne partnere. Der gennemføres ét Heartbeat pr. halvår, dermed bliver vores fælles heartbeats en del af CampusHusets puls og understøtter visionen bag Campus Bindslevs Plads, nemlig

”at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende, ansatte og
borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur.”

Alle deltagende medarbejdere mødes til en Markedsdag i CampusHuset, hvor de udveksler interesser og faglige mål i forhold til temaet Dannelse og Oplysning. Man danner på den baggrund projektgrupper, som sammen udvikler og gennemfører et læringsforløb efter markedsdagen.

Målet med de fælles Heartbeats at udvikle afvekslende og involverende læringsforløb, hvor deltagerne ved at sætte deres viden, kompetencer og erfaringer i spil på markedspladsen, kan bringe ny viden, inspiration og gode oplevelser i fællesskab med andre mennesker med hjem igen.

Navnet Heartbeats symboliserer netop, at disse tværfaglige og -institutionelle læringsforløb er præmissen for, at samarbejdet i Campus Bindslevs Plads udfoldes.

I kan læse mere om Heartbeats og se de projektværktøjer, som anvendes i udviklingen af læringsforløbene. Det er også muligt at følge Campus Bindslevs Plads på Facebook. Her vil vi også skildre markedsdag og udvikling af læringsforløb i billeder og fortællinger.