Heartbeat 1 – Dannelse og oplysning

Heartbeat 1 med temaet ‘Dannelse og oplysning’

Et Heartbeat er en koordineret samarbejdsøvelse, der gennemføres på tværs af de 7 uddannelses- og kulturinstitutioner i fællesskabet Campus Bindslevs Plads – ofte i samarbejde med eksterne partnere. Der gennemføres ét Heartbeat pr. halvår, dermed bliver vores fælles heartbeats en del af CampusHusets puls og understøtter visionen bag Campus Bindslevs Plads.

8. januar 2018 mødtes alle deltagende medarbejdere til en Markedsdag i CampusHuset, hvor de udvekslede interesser og faglige mål i forhold til temaet Dannelse og Oplysning. På denne baggrund er der blevet dannet projektgrupper, som sammen udvikler og gennemfører læringsforløber efter markedsdagen.

I kan læse mere om Heartbeats og se projektværktøjet, som anvendes i udviklingen af læringsforløbene. Det er også muligt at følge Campus Bindslevs Plads på Facebook. Her vil vi også skildre markedsdag og udvikling af læringsforløb i billeder og fortællinger.

Læringsforløb Titel Partnere
LF1 LF1 – Dagens Digt Bibliotek og College360
LF2 LF2 – Digital dannelse Th. Langs HF og VUC, Biblioteket og Folkeskolerne i Silkeborg
LF3 LF3 – Litteratur møder programmering Biblioteket og Th. Lands skole
LF4 LF4 – Kroppen og grænser Biblioteket og Th. Lands skole
LF5 LF5 – Vi, dig og mig Den kreative skole og Folkeskolerne i Silkeborg