Heartbeats

Når hjertet slår, tilføres der nyt ilt og blod til partnerskabet.

Et heartbeat er et større læringsforløb, der gennemføres på tværs af en eller flere af de 7 uddannelses- og kulturinstitutioner på Campus Bindslevs Plads ofte i samarbejde med eksterne partnere. Der gennemføres ét heartbeat pr. halvår. Dermed bliver vores fælles heartbeats en del af Campushusets puls. Hvert heartbeat består af et antal mindre læringsforløb. Fælles for alle heartbeats er temaerne Entreprenørskab, Kultur og Kreativitet.

Hvert heartbeat igangsættes med en markedsdag, hvor de deltagende mødes for at netværke, udveksle idéer og forme arbejdsgrupper på tværs af partnerinstitutionerne. Hver gruppe udvikler herefter en grundidé til et mindre læringsforløb og rammesætter forløbet, idet foretagsomme og lærerige fællesskaber på tværs af uddannelser, fagligheder og kulturer står centralt i Campus Bindslevs Plads samarbejdet.

Vi ønsker med disse heartbeats at udvikle interaktive, dynamiske og involverende læringsformer, hvor deltagerne ved at sætte deres viden, kompetencer og erfaringer i spil på markedspladsen, kan bringe ny viden, inspiration og gode oplevelser i fællesskab med andre mennesker med hjem igen.

Navnet Heartbeats symboliserer netop, at disse tværfaglige og -institutionelle læringsforløb er præmissen for, at ånden i Campus Bindslevs Plads samarbejdet lever.

Heartbeat temaer:

Heartbeat 1 – Dannelse og oplysninger (forår 2018)
Heartbeat 2 – FNs Verdensmål (efterår 2018)
Heartbeat 3 – Tid (forår 2019)

Heartbeat 4 – Nærvær (efterår 2019)

Heartbeat 5 – Byen (Forår 2020)