Læring

Partnerne på Campus Bindslevs Plads ønsker at eksperimentere med dele af deres undervisning med henblik på konkret at nytænke fx formidlingsformen, de fysiske rammer eller samarbejdet på tværs af ansatte, elever og studerende. Campuspartnerne har indgået en aftale om fællesdrift af CampusHuset, hvori der også afsættes økonomi til fælles læringsforløb hvert år.

Partnerne har i fællesskab udviklet en række læringsmål for både elever og bruger og for egne medarbejdere.

Eksterne partnere: