Læringslaboratorium 2

 Demokrati

I læringslaboratorium 2 eksperimenterede medarbejdere, elever og studerende med tværgående og tværfaglige læringsforløb under temaet Demokrati.

Der blev skabt 8 læringsforløb, som løb af stablen i 2015, med i alt 682 elever og studerende som deltagere. Læringslaboratoriet fik samtidig åbnet op omkring samarbejde med eksterne partnere og institutioner.

Samlet set blev der produceret 121,5 timers undervisning. Medarbejderne tog hul på at bruge prototypen på et værktøj som fremtidig samarbejdsprojektmodel, som erfaringerne fra 2014 viste kunne være en stor hjælp til at rammesætte samarbejdet med.

Skemaet for læringsforløbene Læringslaboratorium 2 skoleskema

Læringsforløb 1 – Spotlight på Børn

Læringsforløb 2 – Kulturbazar – mød din nabo

Læringsforløb 3 – Mit Campus Dit Campus

Læringsforløb 4 – Lokaldemokratiske Arenaer

Læringsforløb 5Flerstemmighed

Læringsforløb 6Udsyn – alle har en stemme

Læringsforløb 7 – Le Corbusiers demokratiske idealer

Læringsforløb 8Børn og Demokrati