Kulturhovedstad 2017

kulturhovedstad-520Bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017 har vurderet indstillingen af de projekter, der modtager tilsagn i forbindelse med Programrunde 1 – Strategiske Projekter. Bestyrelsen har godkendt bevillinger til i alt 44 projekter ud af 145 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 54 mio. kr.

I den forbindelse har RETHINK læring fra Campus Bindslevs Plads netop modtaget 190.000 kr. til udvikling af test og metoder samt læringsværktøjer og samarbejder frem til sommeren 2015. Det er derefter muligt at søge flere midler til resten af processen.

RETHINK læring er en parallel proces til byggeprocessen. Her vil parterne eksperimentere med at udvikle indholdet, der skal skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever og studerende mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur. Brugerne klædes dermed personligt og fagligt på til at leve og arbejde i deres omskiftelige og globale verden.

”Det glæder os utrolig meget, at Fonden for Aarhus 2017s bestyrelse lige som os har set perspektivet i, at vi i Silkeborg arbejder med at gentænke gamle læringsformer til nye i en sammensmeltning af kultur, kreativitet og læring. Vi satser fremadrettet på at udvikle Campus Bindslevs Plads i samarbejde med andre europæiske projekter med kultur som driver”, siger Kultur- og Fritidschef, Freddie Davidsen.

”I dag er en stor milepæl for Campus Bindslevs Plads projektet og Silkeborg kommune. Med støttemidlerne fra Kulturhovedstad2017 i hænde kan vi nu begynde at konkretisere ’RETHINK læring’s første fase frem mod sommeren 2015. Jeg ser det samtidig som en anerkendelse fra Kulturhovedstad2017 af, at Campus Bindslevs Plads er et væsentligt projekt og bidrag til 2017-projektets program, fordi vi modtager støtte under programrunde 1 ’Strategiske Projekter’. Dét er jeg selvfølgelig særdeles godt tilfreds med og stolt over”, siger projektleder René Gabs Bargisen.

Kulturhovedstadsprojektet 2017 er ikke kun et Aarhusprojekt, men tager afsæt i alle 18 kommuner i Region Midtjylland. ”Silkeborg Kommune har som mange andre kommuner i regionen støttet op omkring ansøgningen til Kulturhovedstadsprojektet. At Campus Bindslevs Plads nu har modtaget et flot støttebeløb, opfatter jeg også som Fonden 2017s måde at brede projektet ud til resten af regionen på”, siger projektleder René Gabs Bargisen.

25 Ambassadører fra Campus Bindslevs Plads står klar efter sommerferien

Med inspiration fra en model hos Silkeborg Bibliotekerne, er der dannet et stort
Ambassadørnetværk af medarbejdere hos alle projektpartnerne ved Campus Bindslevs Plads.

”Initiativet handler blandt andet om at få spredt projektet og indflydelsen ud til flere medarbejdere hos de enkelte partnere. De første møder mellem de enkelte
ambassadørgrupper og jeg er allerede planlagt og afholdes her i maj og juni måned. I starten af august mødes alle ambassadører for første gang samlet og tager hul på opgaven”, siger René Gabs Bargisen.