Inspiration til bygningsdesign & arkitektur

Campuspartnerne har i fællesskab taget beslutning om at skabe en ny samarbejdskultur med udgangspunkt i ’udveksling’ som centralt element. For at understøtte den nye kultur opføres en ny bygning med et nyt kreativt læringsmiljø, der også er inspireret af en markedsplads.

Bygningen rummer en række fleksible funktioner, og er kreativt indrettet således at den færden og adfærd, der skal kendetegne campusmiljøet, understøttes af fysiske rammer.