Inspiration til arbejdskultur

Kultur kan bl.a. forstås som bestemte måder at gøre noget på. Det er en form, fx en læringsform. En markedsplads er på en og samme tid en velkendt form og samtidig en fornyende form. Nok er mødet mellem de handlende ikke et nyt påhit, men varens karakter og markedets dynamik og summen vil altid være præget af sin samtid og de mennesker, der besøger markedspladsen. Vi vil derfor bevare formen, men gentænke indholdet.

Det betyder, at man med nye måder og nyt indhold som elev, studerende og medarbejder skal samarbejde i nye fællesskaber, for på den måde at få rykket fx ved sin forforståelse og perspektiver på egen kultur eller måde at gøre tingene på. Den måde vi handler på, lærer på og hvad vi lærer om, vil derfor løbende blive fornyet i det nye fællesskab og i det nye læringsmiljø. Et permanent midlertidigt.