Hvad skal vi leve af?

Vi skal være mere innovative, entrepreneurielle og kreative end fx inderne. Men det behøver ikke være på alle områder. Blot nogle få udvalgte kan være nok. Ofte nævnes viden og udvikling af viden. Men vi er kun 230.000 langvarigt videregående uddannede i Danmark. Derimod er vi over 1,2 millioner ufaglærte og næsten 1,3 millioner faglærte på arbejdsmarkedet.

Fremtiden er ikke ufaglært. Vore børn og unge skal have en uddannelse – men ikke alle en langvarig, videregående uddannelse. En god faglig uddannelse opgraderet med viden og innovation rækker langt. Ny viden skaber kun værdi, når det bliver brugt. Derfor er sammenhængen mellem udvikling af ny viden og anvendelsen af den i praksis helt afgørende for at lykkes som menneske og samfund i nutidens Danmark.

Virksomheders innovation foregår i tæt samarbejde med de faglærte. De korte og mellemlange uddannelser savner ofte det innovative og kreative, der kan udvikle fremtidens løsninger. Derfor skal viden og praksis kobles mere sammen.

Kreativitet bliver en mangelvare fremover, når kravet om immaterielle indhold vokser. Derfor må vi gøre alt hvad vi kan for at opøve vore børn og unge i at anvende deres kreativitet, så der bliver mange, der besidder denne egenskab i fremtiden. De kreative fag er i dag ofte adskilt fra andre mere boglige fag, men vi satser på nye læringsformer, der i stigende grad kombinerer fag mellem hinanden – også fag der nødvendigvis ikke på papiret har noget med hinanden at gøre.

De kreative uddannelser vil skabe ny indtjening i fremtiden. Kreativitet øger nemlig kvaliteten af nye løsninger, men hvis en dansker i dag opfandt legoklodsen ville risikoen være, at de ministerielle embedsmænd afviste ideen. Vi skal ganske enkelt ud og vise vejen som enkeltinstitutioner, partnere, medarbejdere – samt elever og studerende!

Innovation og entreprenørskab er en tværfaglig og projektorienteret disciplin i skolen og på uddannelserne, hvor elever og studerende får mulighed for at anvende deres faglige kompetencer til at udvikle idéer, og skabe koncepter og produkter der har værdi for deres omverden.

Arbejdet med innovation og entreprenørskab styrker elevernes samarbejdsevner, kreativitet og kompetencer til at begå sig i et komplekst og globaliseret samfund. Innovation og entreprenørskab er engagerende, meningsfyldt og motiverende, og er med de nye ændringer, af fx folkeskoleloven fra 2014, indført som tværgående emne i alle folkeskolens fag.

Eleverne lærer bl.a. at analysere forskellige målgruppers behov, at se deres egen kreative produktion som en del af en værdikæde og de får indblik i, hvad det vil sige at være iværksætter. I et innovativt projektforløb skal eleverne bl.a. søge viden, sparring og udfordring gennem kontakter til erhvervsvirksomheder, institutioner mfl. På den måde får eleverne sat deres viden i spil i virkeligheden, og opnår derved den vigtige kobling mellem teori og praksis.

Vi kan skabe skolen uden mure, hvor læringsrummet udvides til store dele af samfundet og biblioteket, men hvor vi naturligvis tilbyder en tryg og struktureret skoledag for de mindre børn i skolen, og først efterhånden åbner mod de store omgivelser. Denne skole vil give bedre indlevelse i de liv vore børn kommer til at leve som voksne.