Gentænkning af markedsplads

For at fremme forståelsen for udefrakommende, og samtidig fastholde et fokuspunkt i projektet har vi valgt at arbejde med ’markedsplads’ som metafor, fordi den primære funktion for en klassisk markedsplads er at handle og dermed udveksle forskellige materielle varer. Men i stedet for fysiske materielle ting drømmer alle partnerne om at gentænke den klassiske form for markedsplads til en ny og moderne udgave, hvor der udveksles immaterielle varer som viden, perspektiver, erfaringer og arbejdskulturer med hinanden, så alle bliver dygtigere til at arbejde sammen.

Fremtidens problemstillinger og tilhørende løsninger er mangfoldige. De færreste ledere og medarbejdere sidder med alle nødvendige ressourcer og kompetencer til at løse en given opgave, og man er derved nødt til at samarbejde – ofte tværfagligt, for at skabe den rigtige løsning. En markedsplads er ligeledes et mangfoldigt fællesskab og et centrum for møder af enhver slags – og alle er i princippet velkomne. Derudover så kan værdien af en markedsplads altid opgøres af de ressourcer, der medbringes af de handlende. Man kan med andre ord ikke få noget med hjem, hvis man ikke selv medbringer noget at handle med.

I gamle dage har Bindslevs Plads faktisk været en markedsplads i klassisk forstand. Forståelsen af visionen tager dermed også afsæt i gentænkning af en konkret lokalhistorisk og lokalgeografisk kontekst, der bør fremme forståelsen af projektet for lokale brugere.

 

bindslevs_plads_markedsplads