Forskning

Partnerne på Campus Bindslevs Plads arbejder efter mange målsætninger, og et af dem er at indgå udviklingssamarbejder på forskningsniveau med eksterne parter, herunder universiteter. Foreløbig har vi to samarbejder i campusregi.

Værdiskabelse i projekter v. Ph.D. forsker, Markus Laursen, Aarhus Universitet

Campus Bindslevs Plads har indgået en aftale med Aarhus Universitet om, at få tilknyttet en PhD. forsker fra afdelingen ’rethinkIMPACTS2017’, der undersøger effekter af Kulturhoved-stadsprojekter i Region Midtjylland. Ph.D. forsker Markus Laursen undersøger ’værdiskabelse i projekter’ og har sagt ja til at arbejde med Campus Bindslevs Plads og udviklingsprojektet Rethink Læring som casestudie.

Markus Laursen var i gang med sin research på Kulturhovedstadsprojekter, da han faldt over Campus Bindslevs Plads. Han tog derefter til Kulturhovedstadsmesse i Ridehuset, Aarhus for at høre nærmere om projektet, hvor han mødte projektleder for Campus Bindslevs Plads, René Gabs Bargisen. De to faldt hurtigt i snak, og der blev efterfølgende landet en aftale mellem partnerne. ”Jeg har udvalgt Campus Bindslevs Plads som case fordi den passer godt til forskningen i projektværdiskabelse, idet man er gået sammen om at skabe og udvikle et Campus, og det underliggende fokus er derfor på at skabe mere end blot en bygning. Derudover er konstellationen af mange partnere i god tråd med den generelle udvikling, hvor projekter bliver gennemført i et samspil mellem mange parter frem for enkelte organisationer”, siger PhD. forsker, Aarhus Universitet, Markus Laursen.

Forskningen på Aarhus Universitet skal forsøge at skabe værdi for alle, der har en interesse i projektet, ved at få partnerne selv til at interessere sig endnu mere for værdien, og ved at bringe den nyeste forskning ind i deres praksis. ”Den viden og læring, der bliver opbygget ved at fokusere på værdiskabelse, kan blive til gavn for ikke blot Campus Bindslevs Plads, men også i andre fremtidige projekter i Silkeborg Kommune”, forklarer Markus Laursen.

Fablab@school v. Professor, Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet

Forskningsprojektet hedder FabLab@School og tager udgangspunkt i et forskningsinitiativ, der er udviklet af Stanford University, hvor børn arbejder med nye digitale teknologier. FabLab@School er allerede etableret i Rusland, Thailand, Tyskland og USA, og nu kommer de også på de danske skoleskemaer. Med bevillingen fra Industriens Fond skal danske forskere udvikle det eksisterende FabLab@School koncept ud fra en skandinavisk forståelse for design og innovationsprocesser. Her får skolebørn viden om hele designprocessen fra ideudvikling til det endelige design af digitale teknologier. En viden, som på sigt vil styrke hele den internationale forskning i udviklingen af børns digitale kompetencer.

“Det danske forskningsprojekt har fokus på at udvikle børns digitale kompetencer ved at give dem mulighed for at få hænderne i nye teknologier og samtidig træne dem i design og innovation i børnehøjde. En iPhone er et godt eksempel på en teknologi, som i dag rammesætter børnenes liv. Den tillægger dem vaner og influerer på den måde, som børn leger og lærer på. Ved at give børnene indsigt i design og teknologi kan børnene være mere kritiske og måske endda innovative i deres anvendelse af mobilens muligheder. Et dybt kendskab til digital teknologi og digital innovation er en vigtig forudsætning for børn – både i deres private liv og på fremtidens arbejdsmarked”, siger Ole Sejer Iversen.

International opmærksomhed

Det danske forskningsprojekt har vakt opmærksomhed i det internationale forskningsnetværk, fordi de sammentænker designtænkningen og den digitale fabrikation ud fra en brugerdreven tilgang, som blandt andet betyder, at de danske forskere udvikler og etablerer deres forskningsaktiviteter ude i skolemiljøerne. Det er helt nyt i den internationale FabLab@School forskning og har været med til at sikre den danske forskning en plads i det internationale partnerskab. Samtidig er det danske forskningsprojekt karakteriseret ved at arbejde på tværs af mange fagligheder.

”Projektet bliver angrebet fra et teknologisk perspektiv, et pædagogisk perspektiv og et designperspektiv, og det er i høj grad den interdisciplinære forskning og den brugerdrevne tilgang til projektet, som også har fået udlandet til at ville have den danske forskning til at bidrage til det globale initiativ, som FabLab@School er, forklarer professor Ole Sejer Iversen.

”Vi er rigtig glade for, at vi på Aarhus Universitet sammen med Industriens Fond kan opruste forskningen til fordel for udviklingen af folkeskolen. Samtidig glæder vi os over, at Aarhus Universitets arbejde med IT i skolen er blevet lagt mærke til i udlandet, og at netop Stanford University, der har udviklet FabLab@School, ønsker at Aarhus Universitet skal være med til at videreudvikle konceptet ved at bidrage med den danske forskning om design og brugerdreven innovation i det internationale samarbejde om FabLab@School”, siger Dekan, Aarhus Universitet, Mette Thunø.

Mads Lebech, der er administrerende direktør for Industriens Fond, forklarer, hvorfor de har valgt at støtte forskningsprojektet:

”Unge i dag skal ikke blot kunne mestre digitale værktøjer, men også forstå brugen af dem for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Og med et Fablab@School tilpasset nordiske forhold og forståelse, vil man kunne lære danske skoleelever at tænke og agere innovativt på samfundsmæssige udfordringer og deltage aktivt i arbejdsfællesskaber. Vi ved fra andre af Industriens Fonds projekter, at arbejdet med at pirre børn og unges nysgerrighed inden for teknologi og naturvidenskab bærer frugt. I det lange løb vil det medvirke til at fremhæve Danmarks kompetencer inden for designteknologi og innovation”.