Folkeskolen i Silkeborg

Folkeskolerne i Silkeborg Kommune har tilsammen over 10.000 elever. For vores mange børn og unges læring og trivsel vedtog Børne- og Ungeudvalget i 2011 en strategi med en tiårig fremtidsudsigt. Strategien blev udformet på baggrund af aktuelle udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet, som ikke længere kan løses ved hjælp af traditionelle og kendte metoder. Når folkeskolen indgår i samarbejdet omkring Campus Bindslevsplads, er det fordi, vi ser områdets muligheder for at skabe alternative og nye metoder til at løse aktuelle og fremtidige udfordringer. Der vil samtidig etableres muligheder for at udfylde skolereformens rammer f.eks. i forhold til etablering af nye former for valgfag.

Folkeskolen har en målsætning om, at flere end 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse. For at børn og unge bliver klar til at gebærde sig i den verden, de er en del af, arbejder vi målrettet og innovativt med blandt andet it, kultur og fremmedsprog, fra børnene er helt små. Alle børn og unge skal bevare nysgerrigheden og lysten til at lære. Det gør de, når de føler, at de medinddrages og lykkes både i egen læring og i fællesskaber. Fællesskaber, som Campus Bindslevs Plads skaber rammer for på tværs af alder, fagprofessionalitet og funktion.

I folkeskolerne arbejder vi ud fra den fælles læringsforståelse, at læring er en aktiv proces hos den, der lærer. Vi ønsker, at børn og unge får rum til at lære. Læring sker i samspil med andre børn og unge, forældre, professionelle og frivillige – både fysisk og virtuelt. Læringsrammer, som Campus Bindslevs Plads, skaber muligheder for. Vi vil have dagtilbud og skole aktører i samspil med mange forskellige aktører, eksempelvis kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, idrætslivet og erhvervslivet. Partnerskaber, som Campus Bindslevs Plads skaber muligheder for.

Vores professionelle skal have mulighed for faglig udvikling, så de kan løse kerneopgaven optimalt, se nye måder at løse opgaverne på og blive udfordret på egen faglighed. Vi ønsker, at vores professionelle indgår i netværk både inden for egen faggruppe og på tværs af faggrupper. Faglige netværk, som Campus Bindslevs Plads skaber muligheder for. Folkeskolerne ønsker at etablere et FabLab på Campus Bindslevs Plads. FabLab bygger på den grundtanke, at børn lærer bedst, når de konstruerer og bygger fysiske genstande i fællesskab. FabLab er et digitalt værksted, der har fokus på digitale teknologier. I værkstedet får skolebørn viden om hele designprocessen fra ideudvikling til det endelige design af digitale teknologier. Værkstedet vil uden for undervisningstiden kunne anvendes af Campus Bindslevs Plads’ øvrige partnere og brugere.

Projektet har et stort potentiale for at skabe nye fællesskaber, læringsrammer, partnerskaber og faglige netværk.

Huno Kjærsgaard Jensen, Skolechef Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune