Overblik over aktiviteter

Aktiviteter i FabLab’et

I FabLab’et er der en række initiativer og konkrete aktiviteter, som både afholdes i det digitale FabLab-værksted, og som kan tilbydes på og omkring de lokale folkeskoler. Disse initiativer favner såvel eleverne, lærerne og pædagogernes kompetenceudvikling samt sparring og rådgivning i forhold til ledelses- og organisationsudvikling.

 

Kurser, sparring og rådgivning i forhold til ledelses- og organisationsudvikling

FabLab’s kontakt omkring ledelses og organisationsudvikling med FabLab: Jette Hundahl Mikkelsen, mail: jhmi@silkeborg.dk, mobil: 23716800

Vi kan tilbyde konkret sparring og rådgivning i forhold opbygning af FabLab på jeres lokale skole. Vi udbyder også en kursusrække omkring Innovations ledelse, med fokus på udvikling af FabLab. Kurset er udviklet i samarbejde med Innovation Silkeborg.

 

Undervisningsforløb i FabLab- værkstedet

Det centrale FabLab værksted på Campus Bindslevs Plads kan benyttes af lærere og elever i forbindelse med undervisningsforløb.

FabLab værkstedet kan benyttes dagligt mellem kl. 8.15 og 15 efter forudgående aftale med en labmedarbejder. Som udgangspunkt skal undervisnings-aktiviteten være booket minimum 14 dage før afholdelse. Link til punktet “undervisningsforløb i FabLab”.

FabLab’s kontakt ang. undervisningsforløb er: Ole Kjær Thomasen, Email: okt@silkeborg.dk, mobil.: 23 42 82 72

 

Kurser i FabLab- værkstedet

På baggrund af efterspørgsel og behov på de lokale skoler udbydes korte kurser for kommunens lærere og pædagoger. Dette kunne være kurser i Designcirklen, lasercutter, 3D-print mm. Se mere på kurser.

FabLabs kontaktperson ang. kurser: Jimmi Friborg, Mail: JimmiFriborg.Sorensen@silkeborg.dk, mobil: 2030408

 

Valgfag og fritidsundervisning

Vi samarbejder med Silkeborg ungdomsskole i forhold til at udbyde valgfag og aktiviteter i fritidsundervisningen. I skoleåret 2017/2018 udbydes blandt andet et valgfag hvor eleverne kan arbejder med nye teknologier, som 3D printere, robotter og laserteknologi. Eleverne arbejder i grænsefeltet mellem opfindelser, design og digital kunst.

Du kan læse mere på Ungdomsskolens hjemmeside: http://www.silkeborgung.dk/

FabLab’s kontakt ang. valgfag og fritidsundervisning: Thomas Petersen, Mail: ThomasHelbaek.Petersen@silkeborg.dk, mobil: 21362031

 

Åbne Labdage

Tirsdag og torsdage holder FabLab åbne labdage. Labbet vil være åbnet fra kl. 16 til kl. 20. FabLabs materiel og materiale stilles til rådighed for borgerne i åbningstiden og der vil være en labmedarbejder til stede i lab’et, som kan vejlede og anvise brug af lab’ets udstyr.

FabLabs kontaktperson ang. Åbne Labdage: Jimmi Friborg, Mail: JimmiFriborg.Sorensen@silkeborg.dk, mobil: 2030408

 

Labevent

Der vil i løbet af året være Labevents åbne for borgerne. Her vil lab’ets personale definere et område der særligt er fokus på i forbindelse med eventen. Eventen vil oftest have en skabende praktisk karakter.

FabLabs kontaktperson ang. Coding Pirates: Jimmi Friborg, Mail: JimmiFriborg.Sorensen@silkeborg.dk, mobil: 2030408

 

Internetweek

FabLab udbyder i forbindelse med Internetweek Denmark en række aktiviteter i værkstedet. Vi samarbejder med biblioteket omkring nogle af aktiviteterne.

FabLabs kontaktperson ang. Internetweek: Jimmi Friborg, Mail: JimmiFriborg.Sorensen@silkeborg.dk, mobil: 2030408

 

ToolCamp Silkeborg

ToolCamp Silkeborg er et årligt digital design- og innovationsforløb for elever i Silkeborg Kommune. I ToolCamp-forløbet får elever mulighed for at arbejde kreativt og innovativt med design og digital fabrikation og innovationsproblematikker fra den virkelige verden. Det er nemlig virksomheder i og omkring Silkeborg, der stiller de innovationsspørgsmål, eleverne kommer til at arbejde med og som, på ToolCampen, kommer til at vurdere elevernes projekter.

Gennem ToolCampen opnår man viden om, hvordan man arbejder med designtænkning og digital fabrikation, og om hvordan andre elever, lærere og virksomheder arbejder med innovation i deres virke . Der udråbes ikke en vinder af forløbet, men alle grupper får en motiveret udtalelse på deres projekt fra en fagkomité.

FabLab’s kontaktperson ang. ToolCamp: Ole Kjær Thomasen, Email: okt@silkeborg.dk, mobil.: 23 42 82 72