Mastermodul

Mastermodulet ’Designprocesser og Digital Fabrikation’, som er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet,henvender sig til lærere og pædagogisk uddannede, der ønsker undervisningskompetencer i designbaseret læring og digitale teknologier. Kurset introducerer de studerende til grundlæggende forskningsbaseret viden om digital fabrikation i uddannelse, designtænkning og designprocesser. I forløbet udvikler deltagerne selvstændigt et didaktisk forløb inden for en selvvalgt fagdisciplin og får i den sammenhæng også praktisk kendskab til konstruktion med digitale teknologier. Forløbet udgøres af i alt seks seminardage med undervisere fra Aarhus Universitet, selvstudier og studiegruppeaktiviteter forventet studiestart efteråret 2018. Fra efteråret 2018 tilbydes ligeledes Mastermodulet “Computational Thinking”

FabLab’s kontakt vedr. mastermodul:
Jette Hundahl Mikkelsen, mail: jhmi@silkeborg.dk, mobil: 23716800