Coding Pirates i FabLab

Coding Pirates Silkeborg er for børn i alderen 7-15 år og med aktive frivillige. Kodepiraterne er hver gang sammen om at idegenerere, udforske, opfinde, konstruere, kode, lege og skabe gennem teknologiske programmer og designs.

Målet er at etablere lokalafdelinger på de skoler i Silkeborg kommune hvor der er størst interesse blandt børn og voksne.

Lokalafdelingerne fungerer decentralt og sikrer at de kommer ud til mange flere børn og kan engagere flere voksne helt lokalt.

De lokale frivillige mødes også centralt på Fablab Silkeborg den første tirsdag i måneden og udveksler erfaringer og lærer nye ting een gang om måneden på FabLab Silkeborg.

Link til hjemmeside: https://codingpirates.dk/silkeborg/

Læs mere om det nationale projekt https://codingpirates.dk/

FabLabs kontaktperson ang. Coding Pirates: Jimmi Friborg, Mail: JimmiFriborg.Sorensen@silkeborg.dk, mobil: 2030408