Kontakt

Videncenteret er en del af Campus Bindslev partnerskabet. Fysisk er labbet placeret på i Campus Huset og organisatorisk er der en række samarbejdsflader som bidrager til alsidigheden og kvaliteten i Videncentrets aktiviteter.

 

Projektleder for Videncenter for designtænkning og digital fabrikation herunder FabLab:

Projektledelse af videncenteret. Fokus på at føre intentionen om videnscentre ud i praksis.
Jette Hundahl Mikkelsen, mail: jhmi@silkeborg.dk, mobil: 23 71 68 00

 

Lableder

Har sin daglige arbejdsgang i og omkring det digitale værksted Fablab. Lablederens fokus områder er pioneruddannelsen undervisning og netværk, valgfagsundervisning samt ansvarlig for drift af labbet.
Thomas Petersen, Mail: ThomasHelbaek.Petersen@silkeborg.dk, mobil: 21 36 20 31

 

Labunderviser:

Har sin daglige arbejdsgang i og omkring det digitale værksted Fablab. Labunderviserns fokusområder er pioneruddannelsen undervisning og netværk samt undervisningsforløb i værkstedet.
Ole Kjær Thomasen, Email: okt@silkeborg.dk, mobil.: 23 42 82 72

 

Labmedarbejder:

Har sin daglige arbejdsgang i og omkring det digitale værksted Fablab. Labunderviserns fokusområder er kursus undervisning, Åbne labs og samarbejdet med Coding Pirates.
Jimmi Friborg, Mail: JimmiFriborg.Sorensen@silkeborg.dk, mobil: 28 90 00 75

 

FabLabvejleder:

FabLabvejlederen kan deltage i og supportere undervisningsforløb og andre tiltag som Videnscenteret igangsætter på folkeskolerne og i FabLab Bindslev Plads.
Martin Egsgaard, Mail: MartinArbjerg.Egsgaard@silkeborg.dk, Mobil: 28 29 28 16