Undervisningsforløb

Undervisningsforløb i samarbejde med FabLab Silkeborg:

I FabLab Silkeborg har du mulighed for at arbejde med designtænkning og digital fabrikation, i et anderledes og innovativt miljø, der udfordrer vores gængse opfattelse af læringsrum og metoder. Fablabbet ledes af uddannede medarbejdere, som står klar til at understøtte dine idéer ift. undervisningsforløbet.

Forud for undervisningsaktiviteten forberedes aktiviteten mellem FabLab-medarbejder og de undervisere, der har ansvaret for undervisningsaktiviteten og elevgruppen. Her planlægges praktiske forhold, og undervisningens mål fastsættes.

Når du ønsker at afvikle et undervisningsforløb i samarbejde med Fablab:

  1. Du kontakter Fablab. Kontaktpersoner findes nederst på siden
  2. Du fortæller om forløbet og dine forventninger
  3. I afholder et planlægningsmøde
  4. Projektperioden forløber
  5. I afholder en evalueringssamtale, hvor I også kigger fremad.

Når du har projekter med Fablab, er du dine elevers primære underviser. I planlægningssamtalen med labmedarbejderen undersøger I sammen, hvordan Labmedarbejderen kan understøtte din undervisning før, under og efter projektperioden og afklarer desuden, om lærerteamet har de fornødne kompetencer forud for projektet, eller der skal være et opstartsforløb for lærerteamet.

For Campus partnere opkræves en betaling på 400 kr. pr. påbegyndt time. Beløbet dækker udgiften til FabLabs medarbejderes forarbejde og deltagelse i aktiviteten samt materialeudgifter. Samarbejder en privat partner med folkeskolen, skal de private partnere betale et beløb svarende til deres del af samarbejdet i FabLab. Altså hvis 2 kommunale partnere og 1 privat partner går sammen om et projekt i FabLab, så skal den private part betale 1/3 af udgiften.

Der opstilles en række basismaterialer i værkstedet som frit kan benyttes i forbindelse med undervisningsforløbene. Ønsker man yderligere materialer. f.eks. hvis man vil bygge højttalere mm., betales disse af brugerne.

Prisen for Campus partnere 400 kr. pr. time.
Prisen for ikke Campus partnere 1000 kr. pr. time.
Folkeskolerne i Silkeborg Kommune uden betaling.

Kontaktpersoner

Er du folkeskole i Silkeborg og ønsker mere info kontakt:
Formidler og underviser Anders Wind Kjølholt, awk@silkeborg.dk, mobil: 21835708

Øvrige interesserede kontakt:
Projektleder Trine Bisgaard, trine.bisgaard@silkeborg.dk, mobil: 61506218