Undervisningsforløb

Beskrivelse af undervisningsforløb i FabLab Silkeborg:

I FabLab Silkeborg har du mulighed for at arbejde med designtænkning og digital fabrikation, i et anderledes og innovativt miljø, der udfordrer vores gængse opfattelse af læringsrum og metoder. FabLabbet ledes af uddannede medarbejdere, som står klar til at understøtte dine idéer ift. undervisningsforløbet.

Forud for undervisningsaktiviteten forberedes aktiviteten mellem FabLab-medarbejder og de undervisere, der har ansvaret for undervisningsaktiviteten og elevgruppen. Her planlægges praktiske forhold, og undervisningens mål fastsættes.

Når du ønsker at afvikle et undervisningsforløb i FabLab:

  1. Du kontakter FabLab via linket: LINK TIL PROJEKTBESKRIVELSE
  2. Du udfylder de første felter i projektbeskrivelsen
  3. Du bliver efterfølgende kontaktet af labmedarbejderen
  4. I aftaler en projekt planlægningssamtale
  5. Projektperioden forløber
  6. Du evaluerer projektperioden via linket: LINK TIL PROJEKTEVALUERING – senest en uge efter projektafslutning.

Når du har projekter i labbet med eleverne, er du dine elevers primære underviser. I planlægningssamtalen med labmedarbejderen undersøger I sammen, hvordan Labmedarbejderen kan understøtte din undervisning før, under og efter projektperioden og afklarer desuden, om lærerteamet har de fornødne kompetencer forud for projektet, eller der skal være et opstartsforløb for lærerteamet. Planlægningssamtalen finder sted senest 14 dage før projektstart.

Campus-partnere kan aftale undervisningsaktiviteter onsdag og torsdag. Folkeskolerne kan aftale undervisningsaktiviteter mandag, tirsdag og fredag. Såfremt dagene ikke er booket på den tildelte tid, kan der bookes af andre partnere op til fem hverdage inden undervisningsaktivitetens afholdelse.

For Campus partnere opkræves en betaling på 400 kr. pr. påbegyndt time. Beløbet dækker udgiften til FabLabs medarbejderes forarbejde og deltagelse i aktiviteten samt materialeudgifter. Samarbejder en privat partner med folkeskolen, skal de private partnere betale et beløb svarende til deres del af samarbejdet i FabLab. Altså hvis 2 kommunale partnere og 1 privat partner går sammen om et projekt i FabLab, så skal den private part betale 1/3 af udgiften.

Der opstilles en række basismaterialer i værkstedet som frit kan benyttes i forbindelse med undervisningsforløbene. Ønsker man yderligere materialer. f.eks. hvis man vil bygge højttalere mm., betales disse af brugerne.

Prisen for Campus partnere 400 kr. pr. time.
Prisen for ikke Campus partnere 1000 kr. pr. time.
Folkeskolerne i Silkeborg Kommune uden betaling.

Kontaktpersoner

Er du folkeskole i Silkeborg og ønsker mere info kontakt:
Formidler og underviser Ane Vielandt Jensen, AneVielandt.Jensen@silkeborg.dk, Mobil: 6113370

Øvrige interesserede kontakt:
Projektleder Jette Hundahl Mikkelsen, jhmi@silkeborg.dk