Projekter

Projekt Solenergi

I samarbejde med Silkeborg Forsyning, Eniig, Naturfagscentret og FabLab Silkeborg er et naturvidenskabeligt projekt, omhandlende solenergi, gjort muligt for folkeskolerne i Silkeborg kommune. Seks skole har valgt at deltage i dette projekt.

Silkeborg Forsyning har leveret et solfangerpanel til projektet. Dette panel er blevet skåret op, og udleveret til de seks deltagende skoler. Skolernes opgave består i at designe det solfangerpanel, der passer bedst til dem, ud fra de stykker de har fået leveret.

Udover Silkeborg Forsynings levering af solfangerpaneler har Eniig doneret solceller, som kan generere nok energi til, at en 12 volts cirkulationspumpe kan cirkulere væsken rundt i solfangersystemet.

Sejs skole har valgt at forbedre samlingerne, så det er muligt at tage deres solfangerpanel ned og sætte det op igen. Deres system kommer også til at inkludere en cirkulationspumpe og varmeveksler.

Hvinningdalskole har konstrueret prototype-solvarmere, hvor de i deres seneste testforsøg har opvarmet 15 grader varm luft til 45 grader.

På trods af, at projektet stadig er i startfasen, er alle samarbejdspartner rigtig glade for de første prototyper og projekter, projektet allerede har kastet af sig. Vi er sikre på, at der forsat tænkes kreativt, innovativ og entreprenant på de seks skoler, og vi håber, at projektet er med til at skabe en naturlig nysgerrighed for dette felt.

Vi følger projekterne tæt, og der vil løbende komme nye opdateringer.