Udvikling og forskning

3 strategiske udviklingsprojekter med et samlet budget på 6,4 mio. kr. giver os mulighed for at eksperimentere med en bred vifte af tværfaglige felter som teknologi, design, kreativitet, kunst, kultur, dannelse, formidling etc. Udviklingsprojekterne giver os også et unikt og åbent spillerum for både at lave fejl og videreudvikling efterhånden som vi bliver klogere på hinanden.

Ved eksperimentelle samarbejder mellem campusansatte afdækkes mulighederne for faglig videnudveksling samt lokalkendskab til faktorer, kultur og organisationsopbygning som i deres nuværende form er en hindring for at samarbejde på tværs. Erfaringer fra udviklingsprojekterne opsamles derfor løbende, og viden omsættes til en fremtidig samarbejdsmodel, der skal gøre det nemmere for medarbejderne at arbejde på tværs af hinandens arbejdspladser på Campus Bindslevs Plads.

De forventede resultater frem mod 2017 er, at campuspartnerne enkeltvis og sammen har gentænkt deres traditionelle roller og nu bedre kan sætte sig på spil i nye sammenhænge. Dette skal føre til, at campuspartnerne sammen kan gentænke læring, hvilket skal vise sig som nye måder at lære på. Hvordan kan vi i fællesskab og ved samarbejde på tværs af fagligheder og kulturer fx gøre det sjovere og mere spændende at gå i skole og bringe vores institutioner i spil på nye måder, så elever og studerende lærer mere?