Dokumenter

Byrumsskitse vinteren 2017, Campus Bindslevs Plads
Skitse for Bindslevs Plads byrum

Campus Bindslevs Plads – En dynamisk og kreativ markedsplads i Silkeborg.
Dispositionsforslag april 2015. Godkendt i Silkeborg Kommunes Økonomi- og erhvervsudvalg 4. maj 2015.

Campus Bindslevs Plads – en moderne markedsplads i Silkeborg. Idéoplæg udarbejdet arkitektfirmaet RUM i perioden april-juli 2014 på foranledning af Silkeborg Kommune og i nært samarbejde med projektgruppen. Juli 2014.

Campus Bindslevs Plads – forarbejdet er i god gænge (pdf). Formand Hanne Bæk Olsens brev til bestyrelsesmedlemmer og projektorganisation. April 2013.

Campus Bindslevs Plads – vurderinger og anbefalinger (pdf). Afrapportering fra ekspertrunde og konklusioner. Silkeborg Kommune, Analyse og Udvikling, ved Anne-Mette Juhl. April 2013.

Det drømmer vi om (pdf)
Et spændingsfelt mellem læring, kultur og kreativitet. (rev. januar 2013). Projektorganisationens vision om det miljø, forskellige parter vil udvikle på og omkring Bindslevs Plads.

Gældende lokalplan for centerområde ved Bindslevs Plads
Området afgrænses af Møllegade mod syd, Hostrupsgade mod vest, Bindslevs Plads (gaden) mod nord og Amaliegade mod øst.