Den Kreative Skole

Vi har en vision om at man som barn, ung, voksen og ældre kan vandre over Campus Bindslevs Plads fra skole, kulturinstitution, ungdomsuddannelse og spillested virtuelt såvel som i det virkelige liv og opleve en sammenhæng og synergi, der driver læring og kultur på tværs af den smukke og på overfladen fredelige plads. Under de grønne plæner hviler en p-plads med plads til alle vore medarbejderes og besøgendes køretøjer, og i året løb er pladsen scene for adskillige koncerter og optrædener samt ad hoc tiltag fra alt hvad der rører sig af liv i byen både på institutionsplan og inkluderende et blomstrende foreningsliv.

Bindslevs Plads er et vindue, der åbnes til et mangfoldigt kulturliv på tværs af offentlige og private skel, hvor etablerede institutioner og foreningsdrevne virksomheder sammen bidrager til en høj grad af egenkultur – en kultur, der skabes af deltagernes egen aktivitet. Går vi sammen og formår vi at bevare en åbenhed i vores virke, vil pladsen her være et epicenter for om ikke vulkansk, så dog sprudlende aktivitet fra såvel skaterdrengen, it-nørden, som Søren Kirkegaards-eksperten samt alle andre grene af et rigt og frodigt kultur- og læringsliv.

Erling Kyvsgaard, Skoleleder, Den Kreative Skole