Fremtidens udfordringer

Mennesker skal lære dét i skolen, de får brug for senere i livet. Men alt for ofte tager diskussionen om skolen udgangspunkt i nutiden og fortiden. Til fremtidens samfund er der brug for at lære samarbejdets svære kunst, opnå en høj grad af faglighed og kunne engelsk som mere end fremmedsprog, samt være selvgående. Skolen må åbne sig mod samfundet, være strukturelt mere fleksibel og arbejde intensivt med nye læringsformer for at give børnene denne bagage med ud i livet. Læreren og underviseren er det vigtigste omdrejningspunkt for dette. Men fremtidens udfordringer kan ikke løses i skolen og på uddannelsesstederne alene – også bibliotekerne spiller en central og ny rolle.