De mangfoldige kompetencer

Partnerne bag Campus Bindslevs Plads arbejder for at imødegå fremtidens mange udfordringer. Kompetente og dygtige medarbejdere er i høj grad med til at skabe fremtidens vækst og organisationer, så derfor kan det være frugtbart at fokusere på, hvilke kompetencer som skal udvikles og fremmes hos os selv og andre i fremtiden.

En afgørende kompetence er at kunne arbejde med et globalt tankesæt og forstå, handle og samarbejde ud fra en forståelse af, at mennesker i verdenen har mange forskellige kulturer, værdier og måder at motiveres på. I fremtiden vil vi handle, drive virksomhed og samarbejde med mennesker fra mange forskellige dele af verden, og derfor er det globale tankesæt og forståelse helt afgørende for at tingene lykkes.

Hertil kommer vi alle til at arbejde på at få og beholde digitale færdigheder på et højt niveau, da anvendelse og udveksling af digitale informationer er hastigt stigende. Netop digitale færdigheder vil gøre den enkelte i stand til at se muligheder for bedre og billigere produktion og service på mange arbejdspladser. Vi skal derfor indarbejde den digitale verden i vores undervisningsforløb og læringstilbud.

Ligeledes er evnen til at kunne samarbejde med mange forskellige mennesker, som vi møder i mange forskellige sammenhænge, utrolig vigtig. Denne evne skal kobles med det at kunne forklare ens egen faglighed til andre, da netop kombination og forståelsen af forskellige fagligheder er med til at skabe bedre services og produkter i fremtiden.

Det moderne menneske lever i en kompleks og hastigt foranderlig verden, hvor trivsel og færden ofte vil være ude af ens personlige kontrol. Som konsekvens skal vi på arbejdspladsen, uddannelserne og i livet generelt være meget opmærksomme på, at denne verden stiller store krav til det enkelte menneske, og man skal have fokus på at fremme det personlige selvværd og dømmekraft hos det enkelte menneske.