Socialafdelingen

Socialafdelingen i Silkeborg Kommune er især nysgerrige på, hvordan it- og nye teknologier kan
hjælpe psykisk sårbare unge med at blive mere selvstændige og indgå i meningsfulde sociale relationer.

På billedet: Socialfaglig konsulent, Anneline Reuter.