LÆRINGSAKTIVITETER på Campus Bindslevs Plads

Få hjælp og støtte til lektier, opgaver og forberedelse af dine mundtlige og skriftlige eksamener og afgangsprøver.

Til april genåbner studiecaféen i Campushuset. Caféen er et unikt samarbejde mellem de 7 partnere i Campus-samarbejdet.

Vi tilbyder lektiehjælp på alle niveauer. Udover de gennemgående aktiviteter, der foregår hele året, vil der være tilbud, der retter sig mod årshjulet på jeres skole.

Fra april til juli er overskriften “Klar til eksamen”.

Kig på tilbuddene i Campushusets kalender og følg med på vores FB – side

Vi glæder os til at se dig!

___________________________________________________________________________________________________________

Aktiviteter hele året:

Studiecafé

Få hjælp og støtte til lektier, opgaver og forberedelse af dine mundtlige og skriftlige eksamener og afgangsprøver.

Vi tilbyder lektiehjælp på alle niveauer på første sal i Campushuset. Caféen er hver gang bemandet af to lærere samt 2 – 3 elever fra HF eller College360. Vi kan garantere, at du altid kan få hjælp til matematik og dansk. Derudover kan lektiehjælperne normalt hjælpe med et bredt udvalg af andre fag, både på grundskole – og gymnasieniveau.

På campus facebookside kan du se, hvilke lektiehjælpere, der kan hjælpe dig – og hvilke fag, de dækker de forskellige dage.

Vi glæder os til at se dig!

  • Torsdage kl. 15.30 – 17.30, Hjørnet 1. sal i Campushuset

Har du spørgsmål så skriv til: jl@thlang.dk, Koordinator af studiecaféen, Jens Lauesen, Th. Langs Skole

Ingen tilmelding / Gratis


UU – Vejledning
Er du under 30 år og har endnu ikke gennemført en ungdomsuddannelse, kan du komme direkte ind ad døren til møde med en UU vejleder – helt uden planlagt aftale.

I åben vejledning kan du f.eks.

  • Få sparring i forhold til dine drømme om uddannelse og beskæftigelse
  • Få information i forhold til ungdomsuddannelser (f.eks. optagelseskrav, støttemuligheder mm.)
  • Få praktisk hjælp til at søge om optagelse via optagelse.dk
  • Stille andre uddannelsesrettede spørgsmål

Den foregår 1. onsdag i hver måned kl. 14.30 – 16.30 i Bronxen og Passagen 1. sal i Campushuset.


Matematikcafé – Vil du have styr på matematikken?

Så tag til lektiecafé i matematik hver tirsdag. Vi hjælper med alle dine matematikspørgsmål på A-, B- og C-niveau og hvis du går i 7. – 10 – klasse.

Tirsdage kl. 16 – 18, Hjørnet 1. Sal i Campushuset Ingen tilmelding – bare kom og tag dine spørgsmål med. Gratis


Åbent Lab i FabLab

Til Åbent Lab kan du arbejde med en lang række teknologier, blandt andet 3D printer, laser cutter og vinyl skærer.

Tanken bag Åbent Lab er, at du kan arbejde selvstændigt, efter en introduktion til de forskellige maskiner. Skulle det blive nødvendigt med en hjælpende hånd, et godt råd eller måske noget inspiration til at komme videre med projektet, vil der altid være en ansvarlig FabLabmedarbejder til rådighed. Der lægges dog vægt på, at målet er, at de besøgende selv skal kunne benytte maskinerne – Og på sigt også selv hjælpe andre.

Så kig forbi torsdage fra kl. 15 til 19 i Fab Lab (ved Torvet i Campushuset) Igen tilmelding Gratis