Århus Universitet

Campus indgår forskningssamarbejde med Aarhus Universitet

Markus Laursen, PhD. forsker, Aarhus Universitet

Campus Bindslevs Plads har netop indgået en aftale med Aarhus Universitet om, at få tilknyttet en PhD. forsker fra afdelingen ’rethinkIMPACTS2017’, der undersøger effekter af Kulturhovedstadsprojekter i Region Midtjylland. PhD. forsker Markus Laursen undersøger ’værdiskabelse i projekter’ og har sagt ja til at arbejde med Campus Bindslevs Plads som casestudie.

Markus Laursen var i gang med sin research på Kulturhovedstadsprojekter, da han faldt over Campus Bindslevs Plads. Han tog derefter til Kulturhovedstadsmesse i Ridehuset, Aarhus for at høre nærmere om projektet, og hvor han mødte projektleder for Campus Bindslevs Plads, René Gabs Bargisen. De to faldt hurtigt i snak, og der blev hurtigt landet en aftale mellem partnerne.

”Jeg har udvalgt Campus Bindslevs Plads som case fordi den passer godt til forskningen i projektværdiskabelse, idet man er gået sammen om at skabe og udvikle et Campus, og det underliggende fokus er derfor på at skabe mere end blot en bygning. Derudover er konstellationen af mange partnere i god tråd med den generelle udvikling, hvor projekter bliver gennemført i et samspil mellem mange parter frem for enkelte organisationer”, siger PhD. forsker, Aarhus Universitet, Markus Laursen.

Forskning vil også give inputs til andre Silkeborgprojekter

Forskningen på Aarhus Universitet skal forsøge at skabe værdi for alle, der har en interesse i projektet, ved at få partnerne selv til at interessere sig endnu mere for værdien, og ved at bringe den nyeste forskning ind i deres praksis. ”Den viden og læring, der bliver opbygget ved at fokusere på værdiskabelse, kan blive til gavn for ikke blot Campus Bindslevs Plads, men også i andre fremtidige projekter i Silkeborg Kommune”, forklarer Markus Laursen.

Partnerne på Campus Bindslevs Plads arbejder efter mange målsætninger, og et af dem er at indgå vidensamarbejder med eksterne parter, herunder universiteter. ”I 2014 lavede vi to udviklingssamarbejder med Aalborg Universitet, og nu har vi så også indgået aftale med Aarhus Universitet. Det er vi rigtig godt tilfredse med”, siger projektleder, René Gabs Bargisen.