Aalborg Universitet

aalborguniCampus Bindslevs Plads indgår udviklingssamarbejde med Aalborg Universitet

Campus Bindslevs Plads indgår nu et udviklings- samarbejde med Aalborg Universitet, der skal kvalificere en række områder i projektet yderligere.

To områder undersøges til at starte med

Det første område handler om en klarlægning af Campus Bindslevs Plads kompetenceprofil i samarbejde med 25 campusambassadører. Samarbejdet omkring dette område tog udgangspunkt i en konkret workshop på Opstartsmødet tirsdag 5. august for Ambassadørerne. Her skulle der også arbejdes med nye læringsforløb til Læringslaboratorium 1 i uge 40, hvor Jorn er temaet. Workshoppen blev optaget med
kamera dels med henblik på at kunne følge op på insights og tiltag, og dels for at forskere kunne undersøge brugbarheden af de innovationsprocesser og -værktøjer der blev anvendt undervejs.

“Partnerskaber og fælles værditilbud anses for en stadig mere væsentlig del af at opnå nye oplevelsestilbud og tilhørende innovative forretningsmodeller. At få forskellige aktører med ofte væsensforskellige interesser til at samarbejde og levere kompetencer er en svær kunst. Man må derfor formode at en væsentlig parameter for Campus Bindslevs Plads succes er at anvende de rette procesværktøjer til at opnå disse samarbejder”, forklarer adjunkt og innovationsforsker, Sune Gudiksen fra Aalborg Universitet.

”Vi har et stort fokus på brugerne i Campus Bindslevs Plads projektet, og det vil sige, at vi skal være skarpe på at skabe værdi, der resulterer i brug af fx den nye bygning. Vi er meget bevidste om, at særligt den unge generation ’shopper’ rundt mellem alle mulige ’tilbud’ i hverdagen, og det betyder, at man som ’sælger’ skal være ultraskarp på sit udvalg af ’varer’. I vores tilfælde er det fx primært lærings- og kulturaktiviteter af forskellig karakter, der skal forbruges og medproduceres af de unge og andre borgere”, siger René Gabs Bargisen.

Det andet område handler om, at Campus Bindslevs Plads er udvalgt som en af få cases på User-driven Creative Academy (U-CrAc) som er et stort 3 ugers, tværfaglig, case-baseret og brugerorienteret innovationsforløb med over 200 studerende fra Aalborg Universitet og University College Nordjylland. I den forbindelse skal de studerende researche og foretage feltarbejde i samarbejde med andre unge fra uddannelsesmiljøet omkring Campus Bindslevs Plads i løbet af september måned.

”Vi synes, at Campus Bindslevs Plads projektet rummer rigtig mange spændende udfordringer, som vi mener passer godt ind i vores innovationsforløb. Derfor har vi valgt at anvende projektet som case for vores studerende”, siger Søren Bolvig Poulsen, Ph.D. i Brugerdreven Innovation & Design Thinking.

”Jeg opfatter det som en stor anerkendelse af Campus projektets potentiale, og det bliver spændende at se resultaterne af de studerendes arbejde, som bl.a. bliver i form af videoproduktioner og testmodeller. Dem kan man se i uge 40 på Silkeborg bibliotek”, siger René Gabs Bargisen.

Flere udviklingssamarbejder i fremtiden

René Gabs Bargisen håber og tror på, at disse to områder kun er de første i et længerevarende udviklingsforløb med Aalborg Universitet, og der er også muligheder ved Aarhus Universitet. ”Vi har allerede drøftet andre muligheder også, men de ligger lidt længere fremme i tidshorisonten. Vi får et meget travlt efterår i Campusregi, og vi skal heller ikke gabe over mere end vi kan overkomme og realisere. Vi skal holde skarpt fokus på prioriteringerne i forhold til rammerne”, siger René Gabs Bargisen.