Åbningskonference – oversigt

Torsdag 14. september og fredag 15. september 2017- Silkeborg

Åbningskonferencen strækker sig over to dage i en veksel mellem teori og praksis.
Du kan vælge at deltage én dag eller begge dage – prisen er uændret 995 kr. pr. person. Der er mulighed for tilkøb af overnatning.

TORSDAGENS  konference er bygget op omkring to keynote speakers:

Lene Tanggaard - Kreative læringskulturer i praksis

Lars Geer Hammershøj - Om dannelse og kreativitet

Supplereret med tre faglige spor:

•NY LÆRING
•FABLAB
•RETHINK LÆRING

FREDAGENs konference byder på  praksis-cases og åbent hus i FABLAB Silkeborg.

Du sammensætter selv din helt egen konference ved at vælge forskellige moduler. Om torsdagen følger du dit forhåndsfastlagte program, mens der om fredagen - udover tre forskellige praksiscases -  er mulighed for også bare at ’snuse’ rundt og søge inspiration på egen hånd.

Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til konferencen og særligt til udvalgte hands-on workshops. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet.

Se program