Heartbeat TEMA:TID

Et heartbeat er et større læringsforløb, der gennemføres på tværs af en eller flere af de 7 uddannelses- og kulturinstitutioner på Campus Bindslevs Plads ofte i samarbejde med eksterne partnere. Der gennemføres ét heartbeat pr. halvår. Dermed bliver vores fælles heartbeats en del af Campushusets puls. Hvert heartbeat består af et antal mindre læringsforløb. Fælles for alle heartbeats er temaerne Entreprenørskab, Kultur og Kreativitet.

Hvert heartbeat igangsættes med en markedsdag, hvor de deltagende mødes for at netværke, udveksle idéer og forme arbejdsgrupper på tværs af partnerinstitutionerne. Hver gruppe udvikler herefter en grundidé til et mindre læringsforløb og rammesætter forløbet, idet foretagsomme og lærerige fællesskaber på tværs af uddannelser, fagligheder og kulturer står centralt i Campus Bindslevs Plads samarbejde.

Der vil være læringsforløb i huset med overskriften TID fra uge 11 – 16.

Den næste markedsdag er d. 21 August 2019 med overskriften NÆRVÆR.

Har du ideer til events eller andet der kan understøtte temaet, så skriv endelig til mll@silkeborgbib.dk