RETHINK LÆRING – Grønt spor

Campus – fra teori til praksis

Rethink Læring sporet sætter fokus på den værdiskabelse som campuspartnerne har skabt sammen frem til dags dato på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Det betyder, at sporets indhold består af en forskningscase om campusprojektet som helhed, og en række cases og oplæg på ledelses- og medarbejderniveau. Som eksempel handler én case om, hvilken rolle Silkeborg Bibliotek skal spille såvel i Campusregi som i lokalsamfundet generelt i den nære fremtid, og hvordan Silkeborg Bibliotekerne håndterer det i praksis, mens andre case er praksiseksempler på, hvordan medarbejdere fra to campuspartnere arbejder sammen om at skabe nye læringsforløb.

Derudover vil vi fortælle og fremvise forskellige eksempler på, hvordan vi vil udvikle miljøet omkring Bindslevs Plads til en ny bydel som omdrejningspunkt for kultur og uddannelse i Silkeborg.