Lokaler

CampusHuset er ca. 1485 m2 i to etager med elevatoradgang fra den underliggende parkeringskælder eller adgang via trappen til hovedindgangen. CampusHuset tilbyder en lang række rum og lokaler, som frit kan kombineres i en undervisningssession f.eks. med det formål at skabe varieret undervisning eller at fremhæve forskellige dele af den samlede undervisningssession.

Huset kan rumme undervisning for klassestørrelser på 44 deltagere til store forsamlinger på ca. 100 deltagere.Lokalerne er fordelt med 6 store lokaler på mellem 62 m2 – 207 m2 samt 5 studierum.

Alle store lokaler + 4 af de 5 studierum kan bookes af ansatte fra campuspartnerne, og ansatte kan booke studierummene til deres elever og studerende. Det er desuden muligt at flytte rundt på det meste af inventaret og lave forskellige opstillinger, der matcher aktiviteten.

Indretningsplan CampusHuset